Centrum Odszkodowań

ul. Szelburg-Zarembiny 4/7
85-792 Bydgoszcz

tel. +48 662 009 110

biuro@perprocura.com.pl

Alicja Chiberska

0 662 009 110

a.chiberska@...

Leszek Szpunar

0 662 009 120

Skypeleszekepifan

l.szpunar@...

Alicja ChiberskaLeszek Szpunar

Porady dla klientów — co należy wiedzieć

W myśl Kodeksu cywilnego każdy sprawca zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody. Dotyczy to zarówno szkód poniesionych w wypadkach komunikacyjnych, jak i na śliskich schodach (chodnikach), czy w wyniku ugryzienia przez psa itp.

Świadomi tego, a coraz częściej z obowiązku, ludzie kupują polisę odpowiedzialności cywilnej w towarzystwach ubezpieczeniowych. To one mają wypłacać w imieniu sprawcy odszkodowanie z tytułu strat majątkowych, uszczerbku na zdrowiu, zwrotu kosztów związanych z wypadkiem, utraconych zarobków, renty... Tu też należy się zwrócić o zadośćuczynienie, tj. świadczenie za doznaną krzywdę i ból.

Zwrócić się z roszczeniem o wypłatę świadczenia a otrzymać je na czas i w przysługującej wysokości to, jak pokazuje życie, dwie różne sprawy. Dlaczego?

Po pierwsze, towarzystwa ubezpieczeniowe to instytucje nastawione na zysk i zrobią wszystko, by okroić kwotę świadczenia lub opóźnić jego wypłatę. A możliwości mają wiele. Lekarze orzecznicy to czasami cudotwórcy. Znane są przypadki nagłych uzdrowień na komisjach lekarskich organizowanych przez firmy ubezpieczeniowe!

Po drugie, mamy do czynienia z nierówną walką. Z jednej strony pojedynczy człowiek zrozpaczony, bezradny, często nie znający własnych praw, z drugiej zbiurokratyzowana machina, która chce zaoszczędzić na wypłacie świadczenia ludziom i tak pokrzywdzonym przez los.

By nie była to walka Dawida z Goliatem, by wyrównać siły, naprzeciw firmy ubezpieczeniowej powinien stanąć ktoś, kto wykorzysta wszystkie dostępne zgodne z prawem środki w obronie interesów Klienta, z powództwem cywilnym włącznie. Taką właśnie funkcję pełnimy. Naszą skuteczność zwiększają:

  1. Jak najszybszy kontakt z naszym Biurem (podpowiemy, jakie dokumenty gromadzić).
  2. Brak wcześniejszych działań Klienta, które utrudniają a czasem uniemożliwiają nasze działania, zamykając drogę do uzyskania pełnego odszkodowania i zadośćuczynienia.

To, iż Klient występuje z roszczeniem poprzez swojego przedstawiciela, który ma potrzebną wiedzę i doświadczenie, odbierane jest przez towarzystwa jednoznacznie — nie poprzestaną, dopóki nie otrzymają tego, co im się należy. I wtedy fakt, iż roszczenie zostało napisane na papierze firmowym więcej znaczy, niż prośby i groźby pojedynczej osoby. Szczególnie jest to ważne przy szkodach osobowych, gdzie wysokości świadczeń nie są sprecyzowane i przewodnikiem są jedynie orzeczenia sądów w podobnych sprawach.

Świadczeniem za nasze usługi jest prowizja, będąca określonym w umowie procentem naliczanym od kwoty świadczenia. Pobieramy ją po otrzymaniu świadczenia przez Klienta. Plusem takiego rozwiązania jest, po pierwsze, motywacja dla nas. Jesteśmy zainteresowani wysokością świadczenia Klienta. Od tego, bowiem, zależy nasza prowizja. Po drugie, Klient ma komfort, wynikający z braku wstępnych kosztów i jakiegokolwiek ryzyka, które bierzemy na siebie.

Powrót do działu porad...