Centrum Odszkodowań

ul. Szelburg-Zarembiny 4/7
85-792 Bydgoszcz

tel. +48 662 009 110

biuro@perprocura.com.pl

Alicja Chiberska

0 662 009 110

a.chiberska@...

Leszek Szpunar

0 662 009 120

Skypeleszekepifan

l.szpunar@...

Alicja ChiberskaLeszek Szpunar

Porady dla klientów — krok po kroku

Klient powinien sporządzić opis:

 1. Okoliczności wypadku (miejsce i czas).
 2. Doznanych w wypadku obrażeń ciała.
 3. Sposobu zeszpecenia (blizny, rany, widoczne kalectwo).
 4. Dolegliwości odczuwanych bezpośrednio po wypadku.
 5. Dolegliwości na dzień zlecenia sprawy.
 6. Dolegliwości psychicznych, które pojawiły się wskutek zdarzenia.
 7. Przebiegu leczenia (czy jeszcze trwa, jak długo, rokowania lekarzy).
 8. Przebytych i planowanych zabiegów operacyjnych.
 9. Utraconych dochodów i zniweczonych planów na przyszłość.
 10. Konieczności zmiany kwalifikacji zawodowych (jeżeli dotyczy Klienta).

Potrzebna dokumentacja

 1. Zaświadczenie o wypadku — kolizji drogowej z Wydziału Ruchu Drogowego Policji lub orzeczenie sądu.
 2. Wypisy ze szpitala, wszelkie zaświadczenia i oświadczenia lekarskie.
 3. Zwolnienia lekarskie.
 4. Aktualne zaświadczenie lekarskie — stan zdrowia związany ze zdarzeniem.
 5. Konieczne wydatki na poczet dalszego leczenia (poświadczone przez lekarza).
 6. Rachunki za leki, środki opatrunkowe, odżywki, specjalne diety lecznicze.
 7. Koszty poniesione przez najbliższą rodzinę w celu odwiedzin w szpitalu.
 8. Opieka innych osób najbliższych, jeżeli te pozostawały na urlopach bezpłatnych.
 9. Dojazdy, przejazdy na wizyty kontrolne, badania, zabiegi rehabilitacyjne.
 10. Rachunki za sprzęt ortopedyczny, odpłatne porady i konsultacje medyczne.
 11. Koszty pobytów w sanatoriach, turnusy rehabilitacyjne.
 12. Wykaz utraconych wskutek wypadku cennych przedmiotów.
 13. Utracone dochody (zaświadczenia sprzed wypadku — najlepiej z 12 miesięcy).
 14. Utracone korzyści (dokumenty o zerwanych umowach, zleceniach po wypadku).
 15. Dokumenty wskazujące na zniweczone wskutek wypadku plany na przyszłość.
 16. Potwierdzenie konieczności zmiany rodzaju dotychczas wykonywanej pracy.

Powrót do działu porad...